fbpx
Rizika při pořizování úvěru

Rizika při pořizování úvěru

Půjčka, ať už je jakákoli, nikdy není bez jakéhokoli rizika a i těm nejlepším právníkům se ne vždy podaří odhalit všechny kličky. Vy, jako žadatel o půjčku si můžete riziko snížit tím, že se vyhnete těmto třem

Rozhodčí doložka

Rozhodčí doložka je dokument, který se v našem případě váže k úvěrové smlouvě a v prvopočátku se může zdát jako neškodná. Opak je ovšem pravdou! Rozhodčí doložka přijde na řadu v momentě, kdy dlužník  jakýmkoli způsobem poruší smlouvu. Asi si nyní myslíte, že se Vás to netýká, že jste poctiví a nechystáte se smlouvu porušovat. Ne vždy za porušení smlouvy může dlužník. Může se stát cokoli. Budete v nemocnici, zpozdí se Vám výplata nebo třeba budete na dovolené a zaplatíte splátku o tři dny později. Už toto může být věřitelem bráno, za porušení smlouvy a nyní přijde na řadu rozhodčí doložka.

Pokud mezi věřitelem a dlužníkem vznikne spor, tedy například pozdě zaplacená splátka úvěru, neřeší tento spor soud, jak by tomu bylo v případě, kdy rozhodčí doložka sepsána není, ale rozhodce, který byl již předem stanoven v rozhodčí doložce. Pro věřitele je samozřejmě tento způsob řešení mnohem jednodušší, rychlejší a bezpečnější. Pokud by totiž spor řešil soud, musí si věřitel „obhájit“ své pokuty a úroky. Soud má pak pravomoc tyto úroky a pokuty věřiteli neuznat a vymáhanou částku ponížit. Rozhodce tuto pravomoc sice má také ale riziko, že takto učiní je velmi malé.

Pokud jste v minulosti již chybu udělali a rozhodčí doložku podepsali, neztrácejte hlavu, i tato situace se ještě dá řešit. Proti rozhodčímu nálezu lze podat odpor a spor přejde k soudu. Ovšem toto už je trochu složitější a není jednoduché se takto bránit. Nejlepší, co můžete v takovém případě dělat, je vzít si právníka a všechny kroky řešit s ním. Právní služby nejsou tak drahé, jak se mnozí domnívají a zpravidla Vám mohou ušetřit spousty peněz.

Notářský zápis přímé vykonavatelnosti

Notářský zápis je listina sepsaná notářem, která má při splnění zákonem stanovených náležitostí charakter veřejné listiny.

V praxi to znamená posílení pozice věřitele při vymáhání půjčených peněz. Díky notářskému zápisu přímé vykonavatelnosti totiž věřitel nemusí absolvovat klasické soudní řízení, které je zpravidla zdlouhavé a u kterého soud nemusí uznat všechny pokuty a úroky, které si věřitel nárokuje.  Dohoda se svolením k vykonatelnosti je listinou, na jejímž základě lze exekutora přímo požádat o exekuci na majetek dlužníka.

Notářský zápis je jeden z prvních ukazatelů proč půjčku odmítnout a porozhlédnout se jinde. V dnešní době konkurence se jistě najde společnost, která Vám ráda půjčí aniž by z Vás předem dělala dlužníky a připravovala prodej Vaší nemovitosti v dražbě.

Notářský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti může mít několik podob a to buď jako notářský zápis obsahující zakládaný peněžitý závazkový vztah se svolením zavázaného účastníka k vykonatelnosti (ustanovení § 71a odst. 1 notářského řádu) nebo notářský zápis obsahující jednostranné uznání peněžité pohledávky z již dříve založeného závazkového vztahu se svolením zavázaného účastníka k vykonatelnosti (ustanovení § 71a odst. 2 notářského řádu). V současné době nejvíce používaná forma je notářský zápis o dohodě se svolením k vykonatelnosti pohledávky, nebo jiného nároku druhého účastníka, vyplývajícího ze závazkového právního vztahu (ustanovení § 71b notářského řádu)

 

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP)je samostatný dokument, který je závazný pro všechny klienty dané společnosti se stejným produktem. V praxi to znamená, že například jiné VOP budou pro podnikatelský úvěr a jiné pro spotřebitelský.

Odkazem na VOP lze ve smlouvě nahradit některé podmínky, které by zbytečně prodlužovaly smlouvu. V některých případech jsou proto VOP velmi výhodné, např. u bankovních hypoték a úvěrů. Ovšem v nebankovních půjčkách toho lze poměrně lehce zneužít například změnou úrokové sazby v průběhu trvání úvěru apod. Je proto na místě, pokud úvěrové smlouvy obsahují VOP, si je nechat předložit, celé přečíst a hlavně všemu porozumět. Stejně tak je důležité věnovat zvláštní pozornost změně VOP, jestli musí se změnou souhlasit obě strany, nebo, zda stačí dlužníkovi oznámit změnu VOP.

V každém případě, pokud Vám před podpisem smlouvy poskytovatel, či zprostředkovatel odmítnou předložit VOP, nebo pokud jejich VOP má např. 60 stran, je na místě porozhlédnout se někde jinde. Pokud byste ovšem přesto chtěli smlouvu podepsat, je nezbytné úvěrovou dokumentaci, včetně VOP nechat prověřit právníkem. Právní služby nejsou tak drahé, jak se mnozí domnívají a zpravidla Vám mohou ušetřit spousty peněz, nebo dokonce zachránit střechu nad hlavou.

 

Tento článek neposkytuje radu podle ustanovení § 85 odst. 1 zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru.

 

Požádat o půjčku