fbpx
Notářský zápis přímé vykonavatelnosti

Notářský zápis přímé vykonavatelnosti

Notářský zápis je listina sepsaná notářem, která má při splnění zákonem stanovených náležitostí charakter veřejné listiny.

V praxi to znamená posílení pozice věřitele při vymáhání půjčených peněz. Díky notářskému zápisu přímé vykonavatelnosti totiž věřitel nemusí absolvovat klasické soudní řízení, které je zpravidla zdlouhavé a u kterého soud nemusí uznat všechny pokuty a úroky, které si věřitel nárokuje.  Dohoda se svolením k vykonatelnosti je listinou, na jejímž základě lze exekutora přímo požádat o exekuci na majetek dlužníka.

Notářský zápis je jeden z prvních ukazatelů proč půjčku odmítnout a porozhlédnout se jinde. V dnešní době konkurence se jistě najde společnost, která Vám ráda půjčí aniž by z Vás předem dělala dlužníky a připravovala prodej Vaší nemovitosti v dražbě.

Notářský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti může mít několik podob a to buď jako notářský zápis obsahující zakládaný peněžitý závazkový vztah se svolením zavázaného účastníka k vykonatelnosti (ustanovení § 71a odst. 1 notářského řádu) nebo notářský zápis obsahující jednostranné uznání peněžité pohledávky z již dříve založeného závazkového vztahu se svolením zavázaného účastníka k vykonatelnosti (ustanovení § 71a odst. 2 notářského řádu). V současné době nejvíce používaná forma je notářský zápis o dohodě se svolením k vykonatelnosti pohledávky, nebo jiného nároku druhého účastníka, vyplývajícího ze závazkového právního vztahu (ustanovení § 71b notářského řádu)

Tento článek neposkytuje radu podle ustanovení § 85 odst. 1 zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru.

 

Požádat o půjčku