fbpx
Co nesmí exekutor zabavit?

Co nesmí exekutor zabavit?

I když to tak občas nevypadá, exekutor není všemocný a nemůže si dělat, co se mu zlíbí. Ať už exekutor, nebo jeho zaměstnanec (vykonavatel apod.) se musí řídit zákony ČR. Věci ve vlastnictví dlužníka, které exekutor nesmí zabavit upravuje zákon § 321 a  § 322 Občanského soudního řádu. Celé znění tohoto zákona najdete níže.

Podle tohoto zákona nesmí exekutor zabavit věci denní potřeby tedy oblečení, kuchyňské a hygienické potřeby nebo třeba zdravotní pomůcky. Dále pak dětské hračky, učebnice a v podstatě vše, co využívají děti. V neposlední řadě pak hotovost do výše dvojnásobku životního minima a zvířata, která neslouží k výdělku.  Veškeré nezabavitelné položky musejí být v hodnotě odpovídající obvyklým majetkovým poměrům. V praxi toto znamená, že lednici v hodnotě pěti tisíc zabavit nemůže, ovšem pokud máte doma lednici, která je v hodnotě padesáti tisíc, jedná se o luxusní vybavení a není tedy chráněné tímto zákonem.

 

Další kategorií jsou pak podnikatelé, na které zákon také myslí v podobě ochrany věcí, které nezbytně potřebuje pro výkon svého podnikání. Pokud je tedy dlužníkem například zedník, nesmí exekutor zabavit pracovní potřeby.

 

Pokud Vám exekutor zabavil věci, na které nemá nárok, můžete se bránit. Jak postupovat, naleznete v samostatném článku: „Jak postupovat, pokud exekutor zabaví, co nemá“ .

Tento článek neposkytuje radu podle ustanovení § 85 odst. 1 zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru.

 

Požádat o půjčku

Doslovné znění zákona:

  • 321

Výkonem rozhodnutí nemohou být postiženy věci, jejichž prodej je podle zvláštních předpisů zakázán, nebo které podle zvláštních předpisů výkonu rozhodnutí nepodléhají.

  • 322

(1) Z věcí, které jsou ve vlastnictví povinného, se nemůže týkat výkon rozhodnutí těch, které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly.

(2) Takto jsou z výkonu rozhodnutí vyloučeny zejména

  1. a) běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti,
  2. b) snubní prsten a jiné předměty podobné povahy,
  3. c) zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě,
  4. d) hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce podle zvláštního právního předpisu80c),
  5. e) zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží člověku jako jeho společník.

(3) Je-li povinný podnikatelem, nemůže se výkon rozhodnutí týkat těch věcí z jeho vlastnictví, které nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti; to neplatí, vázne-li na těchto věcech zástavní právo a jde-li o vymožení pohledávky oprávněného, která je tímto zástavním právem zajištěna.

(4) Z výkonu rozhodnutí jsou vyloučeny technické prostředky, na nichž se podle zvláštního právního předpisu86a) vede evidence investičních nástrojů nebo se uchovávají dokumenty týkající se údajů v této evidenci, a dále technické prostředky sloužící k poskytování údajů o vlastnících investičních nástrojů podle zvláštního právního předpisu86b).

(5) Z výkonu rozhodnutí nebo exekuce jsou vyloučeny byty nebo nebytové prostory a domy s byty nebo nebytovými prostory, nebylo-li do katastru nemovitostí vloženo prohlášení vlastníka, a to v případech, kdy k takovým bytům nebo nebytovým prostorům mají právo k výlučnému nabytí vlastnictví osoby podle § 23 a 24 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů